Toimintapolitiikka


WP-Pakkaus Oy on joustava ja luotettava yhteistyökumppani asiakkailleen. Seuraamme laatutasoamme ja toimitusvarmuutta ja teemme toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Pääasiakkaamme arvioi meitä omilla mittareillaan, jotka antavat meille palautetta toiminnastamme ja sen laadusta.

Selvitämme ympäristövaikutuksemme ja niiden painoarvon. Tämän perusteella löydämme kehityskohteita ja teemme tavoitteet, joihin pyrimme aktiivisesti. Toimintamme ei ole ympästöä kuormittavaa ja suurimmat ympästövaikutuksemme ovat pakkausjäte ja energian kulutus.

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen, jotta voimme viedä yritystämme jatkuvaan kasvuun. Kartoitamme toimintamme riskit ja toimimme ennaltaehkäisevästi tapaturmien ja vaaratilanteiden syntyyn. Edistämme työterveyttä työympäristössämme.

Noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia kaikessa toiminnassamme. Seuraamme niiden muutoksia ja toimimme niiden mukaan.

Jatkuvan parantamisen avulla ylläpidämme ja kehitämme toimintaamme ja toimintajärjestelmää, jotta sen avulla voimme toimia entistä paremmin ja turvallisemmin niin ympästön kuin työturvallisuuden kannalta.

Sitoudumme ympästön pilaantumisen sekä vammojen ja tapaturmien ehkäisemiseen sekä terveyden edistämiseen.

Yrityksen toimintapolitiikka on julkisesti saatavilla yrityksen internet-sivuilla.

Mikko Tammenpää
Toimitusjohtaja
28.2.2014

iso 9001 iso 14001 iso 18001